اعتصاب کارگران کارخانه رینگ‌سازی مشهد

0

از روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۹۷، حدود ۹۰۰تن از کارگران شاغل در کارخانه رینگ‌سازی مشهد با متوقف کردن فعالیت روزانه خود خواستار بازبینی در طرح طبقه‌بندی مشاغل خود شدند.

به گفته تعدادی از کارگران شرکت رینگ‌سازی حدود ۹۰۰ کارگر قراردادی و رسمی شاغل دارد که با وجود آنکه در این واحد تولیدی طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌شود اما در عمل همه کارگرانی که اینجا کار می‌کنند به نسبت مساوی از مزایای این طرح برخودار نیستند.

یکسان‌سازی حقوق تا به حال در کارخانه رینگ‌سازی برای همه اعمال نشده و کارگرانی در این میان هستند که با بیش از ۲۰ سال سابقه کار به اندازه سوابق کاریشان حقوق دریافت نمی‌کنند.

کارگران معترض پیش از این نیز تجمع دیگری در اعتراض به شیوه غلط اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در محوطه مجتمع انجام داده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود