هشتمین روز اعتصاب کارگران پارس میل‌لنگ تاکستان

0

اعتصاب کارگران پارس میل‌لنگ تاکستان برای هشتمین روز

روز یکشنبه ۳ تیر ۹۷، کارگران کارخانه پارس میل‌لنگ در تاکستان به اعتصاب خود در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ماه حقوق عقب افتادشان، برای هشتمین روز متوالی ادامه دادند.

کارگران بعد از اعتراض خود از سوی مسئولین با تهاجم مواجه شده و به آنها گفته شد هیچکس تا سه ماه حق اعتراض ندارد، همچنین عنوان شده است که وضعیت همین است و هرکس کار نمی کند بیاید و تسویه کند

سوابق کاری هریک از کارگران این کارخانه که تعداد حدودا ۲۲۰ نفر می باشد، بصورت میانگین به ۱۰ تا ۲۰ سال می‌رسد اما مشکلات مالی کارخانه باعث شده تعدادی از کارگران که مشمول بازنشستگی می‌شوند امکان پرداخت هزینه بازنشستگی و سنوات پایان کار آنها وجود نداشته باشد.

درباره بیمه تکمیلی کارگران این کارخانه نیز باوجود آنکه کارفرما هر ماه مبلغی را تحت عنوان بیمه تکمیلی از دستمزد ماهانه کارگران کسر می‌کند اما بدلیل آنکه هزینه ارائه خدمات درمانی به شرکت بیمه‌، ازسوی کارفرما پرداخت نمی‌شود، امکان دریافت هزینه‌ درمانی برای کارگران وجود ندارد و این وضعیت در حالی است که روند جاری منجر به افزایش مشکلات مالی و دغدغه‌های روحی برای کارگران پارس میل‌لنگ شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود