اعتصاب کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در گذرگاه تبریز و در نورآباد شازند

0
روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸، کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در گذرگاه تبریز و در نورآباد شازند واقع در استان مرکزی در اعتراض به تعویق مطالبات و عدم امنیت شغلی دست به اعتصاب زدند.
طبق خبرهای رسیده، اعتصاب راه‌آهن گذرگاه تبریز وارد سومین روز شده است و کارگران سه روز است که سر کار حاضر نشده‌اند.
اعتصاب کارگران راه‌آهن گذرگاه تبریز در پی بدعهدی پیمانکار و عدم پرداخت مطالباتشان از سه روز پیش آغاز شده است.
این کارگران و کارکنان هنوز دستمزد اسفند سال گذشته را دریافت نکرده‌اند. کارگران راه‌آهن ایستگاه‌های دیگر آذربایجان شرقی علاوه بر دستمزد اسفند، مطالبات معوقه دیگری نیز دارند.
کارگران راه‌آهن نورآباد شازند نیز از سه ماه گذشته حقوق نگرفته‌اند. شرکت پیمانکاری «راه آهن جوش گستر» که کارگران راه‌آهن نورآباد شازند تحت مسئولیت آن قرار دارند تعویق مطالبات کارگران را نتیجه عدم پرداخت اعتبار از سوی راه‌آهن عنوان کرده است.
شرکت تراورس (پیمانکار مادر) مدعی است که حقوق کارگران را به پیمانکاران پرداخته است.
حدود شش هزار کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن از طریق شرکت‌های پیمانکاری در راه‌آهن کار می‌کنند که اغلب با تعویق مطالبات و عدم امنیت شغلی مواجه‌اند.
 آنها به‌طور متناوب در نقاط مختلف کشور دست به اعتصاب و بستن خط قطار زده‌اند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود