اعتصاب کارگران منطقه ۴و ۶ شهرداری اهواز

0

اعتصاب کارگران منطقه ۴و ۶ شهرداری اهواز
‌روز سه شنبه ۱۵ خرداد ۹۷، کارگران منطقه ۲ و ۴ شهرداری اهواز در اعتراض به نپرداختن مطالبات شان دست از کار کشیده و اعتصاب کرده اند.
بدنبال این اعتصاب، زباله ها در سطح خیابان های این مناطق مانده و جمع آوری نشده اند.

به گفته  آنان آنچه کارگران شهرداری اهواز هر ماه به عنوان دستمزد می گیرند حداقل‌های مزدی قانون است اما این حداقل‌ها کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد. از طرفی حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند و آن یکبار هم به گونه‌ای تعیین می‌کنند که به هیچ وجه با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود