اعتصاب کارگران مجتمع کشتی سازی بندرعباس

0 92

اعتصاب کارگران مجتمع کشتی سازی بندرعباس
روز یکشنبه ۱۳ خرداد ۹۷، کارگران مجتمع کشتی سازی بندرعباس در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق خود دست از کار کشیده و با تجمع مقابل شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران اعتصاب کردند.

کارگران معترض با تجمع مقابل شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در بندر عباس خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه شان شدند.

این کارگران در ماههای گذشته نیز تجمعات متعددی به منظور پیگیری مطالباتشان برپا کرده بودند.

در شهریور ماه سال گذشته، کارگران در حالی که به مدت چهار ماه بود که حقوقی دریافت نکرده بودند، با مسدود کردن ورودی کارخانه از تردد هرگونه وسیله نقلیه و اشخاص پیاده به داخل مجتمع جلوگیری کرده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود