اعتصاب کارگران راه آهن در شهرهای مختلف

0

اعتصاب کارگران راه آهن در شهرهای مختلف
براساس خبرهای دریافتی از صبح یکشنبه ۸ بهمن ماه، کارگران راه آهن در شهرهای مختلف ایران از جمله اندیمشک، دامغان در ادامه تجمعات اعتراضی خود، دست به اعتصاب زدند.
کارگران محروم راه آهن که چند ماه است از دریافت حقوق خود محروم بوده اند، از روز ۴ بهمن دست به تجمعات اعتراضی در شهرهای دامغان، اندیمشک، اسلامشهر، زنجان زده و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.
لازم به ذکر است که کارگران راه آهن اندیمشک روز گذشته ۷ بهمن مقابل این شرکت تجمع اعتراضی کرده و خواستار پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه خود شدند.
همچنین کارگران راه آهن اسلامشهر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود روز شنبه ۷ بهمن، با تجمع بر روی خط آهن، اقدام به مسدود کردن راه آهن کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود