اعتصاب کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن زاگرس در اندیمشک

0

اعتصاب کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن زاگرس در اندیمشک
روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ ۹۷، کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن زاگرس در اندیمشک دومین روز اعتصاب خود را  در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق  و بیمه خود ادامه دادند.

کارگران تراورس زاگرس که دیروز نیز تجمع مشابهی در محل کار خود برپا کرده بودند خواهان پرداخت مطالبات مزدی به تاخیر افتاده و چند ماه حق بیمه خود می باشند.

روز گذشته کارگران تراورس گلستان و گرگان نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق و واریز نشدن حق بیمه، مقابل دفتر این شرکت تجمع کرده بودند. گفته می‌شود کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن منطقه لرستان از یک هفته پیش در اعتصاب هستند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود