اعتصاب کارگران تاکستان و خوراک دام شرکت هفت تپه

0

روز یکشنبه ۲۱مرداد ۹۷، کارگران تاکستان و خوراک دام شرکت هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق اردبیهشت دست از کار کشیده و در مقابل درب شرکت تجمع کردند. کارگران مسیر را بستند و از ورود ماشین های شرکت جلوگیری کردند.
کارگران تاکستان و خوراک دام شرکت هفت تپه طی این تجمع اعلام کردند:
بدانید کارگران تاکستان دیگر در مقابل ظلم سکوت نخواهند کرد، متحد و یکپارچه دست در دست هم خواستار خواسته های قانونی خود خواهند بود

لازم به یادآوری است که ۲۶ خرداد ۹۷، فعالیت واحدهای خوراک دام، تلمبه‌خانه و تاکستان‌های زیر کشت این مجتمع به دلیل قطع برق متوقف شده و درنتیجه حدود ۱۶۰ کارگر شاغل در این واحدها بیکار شده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود