اعتصاب کارگران ایستگاه احمد آباد تزرج کهه، سیرجان

0

صبح امروز پنج‌شنبه دوم اسفند ۹۷، کارگران ایستگاه احمد آباد تزرج کهه، سیرجان دست به اعتصاب زدند.

صبح امروز کارگران ایستگاه احمد آباد تزرج کهه، سیرجان به محل کار آمدند ولی بدلیل دریافت نکردن چند ماه حقوق و مزایا دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
نیروهای تراورس در منطقه هرمزگان امروز به مدیر راه آهن و پلیس راه آهن و مجموعه های مربوطه اعلام کردند که تراورس تا ۲۹ اسفند با ما باید تسویه کند بیمه های درمانی را بپردازد و گرنه دیگر با این وضعیت برای شرکت کار نمیکنیم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود