اعتصاب کارکنان و کارگران نگهداری راه آهن زاگرس در اندیمشک

0

صبح روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۹۷، کارکنان و کارگران نگهداری راه آهن زاگرس در اندیمشک در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق معوقه خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

اعتراض کارگران راه‌آهن زاگرس در اندیمشک مسبوق به سابقه است. در ماه‌های گذشته نیز کارگران بارها در مقابل اداره کل راه آهن زاگرس دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

کارگران اعتصابی بنری در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «ما کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی زاگرس، امنیت شغلی نداریم، به نان شب محتاجیم، تا کنون بیمه درمان نداریم، سه ماه حقوق نگرفتیم، مسئولین پاسخگو نمی‌باشند»

 

اندیمشک.اعتصاب کارکنان و کارگران نگهداری راه آهن زاگرس

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود