اعتصاب چغندرکاران نقده و بستن درب کارخانه آذرقند

0 62

بار دیگر چغندرکاران نقده روز شنبه ۲۰ مرداد ۹۷، کارخانه آذرقند در این شهر را بستند. کارکنان و کارگران کارخانه آذر قند نقده مجبور به ترک کارخانه شدند. این کارخانه از پرداخت بدهی های سال گذشته چغندرکاران خودداری می کند.
این در حالیست که کشاورزان در شهریور ۹۶ برداشت چغندرشان را انجام داده‌ و به کارخانه تحویل دادند. از آن زمان تاکنون مطالبات آنها پرداخت نشده است.

سلمان قدرتی (رییس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی) گفت: علت اعتراض چغندرکاران عدم تسویه مطالبات آنها است که از سال زراعی ۹۶ تاکنون مانده است.

این در حالیست که چغندر محصول هزینه‌بری است. هزینه کاشت، داشت و برداشت آن بسیار بالا است. کشاورزان و کارگران چغندرکار اکنون کلی بدهی دارند. با توجه به عدم پرداخت مطالبات سال گذشته و پیش‌رو بودن زمان برداشت امسال در ماه شهریور، کشاورزان نگران و ناراضی از وضعیت کنونی هستند. اما به‌نظر می‌آید هزینه امسال چغندرکاران هم داده نخواهد شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود