اعتصاب پیمانکاران شرکت پالایش نفت سنگین قشم

0

روز پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷، اعتصاب پیمانکاران شرکت پالایش نفت سنگین قشم در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق معوقه شان دست از کار کشیده و  دست به اعتصاب زدند.

به گفته معترضان، کارگران پالایشگاه نفت سنگین قشم به دلیل اینکه در منطقه آزاد قشم مشغول به کار هستند، مشمول حمایت‌های قانون کار نیستند و در این منطقه کارفرمایان قدرت بیشتری برای محدود کردن حقوق و مزایای کارگران دارند.

کارگران منطقه آزاد قشم، تحت پوشش «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» هستند که به شکل سیستمی به بهانه توسعه اقتصادی و رونق اشتغال، حقوق آنها مدام نقض می‌شود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود