اعتصاب پرسنل آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز

0

اعتصاب پرسنل آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز
پرسنل آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز روز جمعه یازدهم اسفند ماه ۹۶، دست به اعتصاب زدند تا نسبت به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق خود اعتراض کنند.

اعتصاب پرسنل آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز ۱پرسنل آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز، نوشته‌ای پشت شیشه پذیرش آزمایشگاه بیمارستان قرار داده بودند که روی آن نوشته شده بود:
پرسنل آزمایشگاه ۶ ماه است که حقوق نگرفته‌اند. از پذیرش بیماران معذوریم.

بدلیل بی‌کفایتی حکومت آخوندی نه تنها شرایط زندگی برای کارگران، بازاریان، رانندگان و سایر اقشار زحمتش سخت شده است، بلکه دکتران، پرستاران و پرسنل آزمایشگاهی نیز بدلیل شرایط بد شغلی و عدم پرداخت حقوق ماهانه و سایر امکانات، دست به تجمعات اعتراضی و اعتصاب می‌زنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود