اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران منطقه ۵ شهرداری اهواز

0

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران منطقه ۵ شهرداری اهواز

سه شنبه شب ۳ اردیبهشت ۹۸ کارگران منطقه ۵ شهرداری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان اعتصاب کرده و تجمع کردند.

کارگران منطقه پنج اهواز دستمزد پایین، حقوق معوقه و پرداخت نامنظم بیمه را از جمله دلایل اعتراض خود عنوان کردند و خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شدند.

بیش از ۲۵۰ کارگر زیر نظر این شهرداری کار می کنند.

پیش از این منطقه کوت عبداله، شهرداری منطقه ۵ اهواز را تشکیل می داد اما با تفکیک آن از اهواز در سال ۹۱ و تاسیس شهرستان کارون با مرکزیت شهر کوت عبداله، منطقه ۵ شهرداری اهواز منحل شد. در سال ۹۵ با ادغام بخشی از مناطق ۴ و ۶، منطقه ۵ دوباره تاسیس شد.
کارگران شهرداری ها در خوزستان همیشه با مشکلات حقوق و دستمزد روبه رو بوده اند.

کارگران شهرداری ها در خوزستان همیشه با مشکلات حقوق و دستمزد روبه رو بوده اند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود