اعتصاب و اعتراض گسترده کارگران گروه ملی فولاد اهواز

0

از صبح روز شنبه ۱۹ آبان ۹۷، اعتصاب و اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز در مقابل ساختمان استانداری اهواز آغاز شد.

کارگران خشمگین در تجمع خود شعار می دادند:
این همه بیعدالتی هرگز ندیده ملتی
حسین حسین شعارشون دزدی ها افتخارشون
دستای پشت پرده با کارخونه چه کرده

طبق گزارشات رسیده، پس از تجمع بزرگ امروز کارگران گروه ملی فولاد اهواز، بانک ملی برای جلوگیری از گسترش دامنه اعتراضات با دستپاچگی و بدون برنامه قبلی، به میزان یک ماه از حقوق کارگران دیپلم به پائین را واریز کرد.

به گفته کارگران، این رویه برای بانک ملی و مدیریت بی کفایت گروه ملی فولاد بصورت رویه معمول در آمده و پس از هربار اعتصاب و اعتراض برای گروههای معدودی از کارکنان حقوق واریز می‌کند تا بلکه به خیال خود در صف اعتصاب کنندگان شکاف ایجاد نماید.

در ادامه کارگران گروه ملی فولاد اهواز طی بیانیه‌ای این عملکرد کارفرما و بانک ملی را توهینی به خود نامیدند و اعلام کردند:
اعلام میکنیم که در وحله اول و مهمتر از همه مسائل،امر تولید،فروش محصولات و ورود مستمر مواد اولیه و حیات شرکت مورد نظر تمامی پرسنل میباشد و پرداخت حقوق نیمی از همکاران را توهینی بس بزرگ به مقام و منزلت خود میدانیم.
بهمین منظور فردا صبح با حضور متحد و کامل خود اعم از مدیران،سرپرستان،همکاران تمامی واحدهای اداری، مالی، تولیدی بار دیگر صدای اعتراض خود را نسبت به وضعیت مبهم و اسفبار شرکت فریاد زده و به مسئولین امر گوشزد خواهیم کرد.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود