اعتصاب مینی‌بوس داران مشهد در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالباتشان

0

اعتصاب مینی‌بوس داران مشهد در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالباتشان

صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ رانندگان مینی بوس در بلوار شاهنامه مشهد در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالباتشان دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب در ادامه اعتصاب رانندگان اتوبوس در زنجان طی امروز و اعتصاب تاکسی رانان در طی هفته های گذشته بدلیل هزینه‌های بالا و پایین بودن قیمت کرایه است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود