اعتصاب عمومی در پیرانشهر برای دومین روز

0

اعتصاب عمومی در پیرانشهر برای دومین روز

بازاریان و مغازه داران شهر پیرانشهر در آذربایجان غربی روز یکشنبه ششم اسفند ماه ۹۶، دومین روز اعتصاب عمومی خود را آغاز کردند.

این اعتصاب که از روز شنبه پنجم اسفند ماه ۹۶ شروع شده است، در اعتراض به تعطیلی بازار مرزی «کونه میرو» می باشد.

در واکنش به اعتصاب سراسری بازاریان و مغازه داران شهر پیرانشهر نیروهای ضد شورش در نقاط مختلف سطح شهر مستقرند و شهر حالت نظامی پیدا کرده است.

بازارچه «کونه میرو» یکی از بازارچه های مرزی کردستان است که طبق برنامه مرکز پژوهش های مجلس ایران تعطیل شده است.

همزمان در شهر بانه کردستان نیز همانند شهر پیرانشهر در بازاریان و مغازه داران دست به اعتصاب سراسری زده اند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود