اعتصاب عمومی در بانه برای دومین روز

0

اعتصاب عمومی در بانه برای دومین روز

بازاریان و مغازه داران شهر بانه روز یکشنبه ششم اسفند ماه ۹۶، دومین روز اعتصاب عمومی خود را آغاز کردند.

این اعتصاب که از روز شنبه پنجم اسفند ماه ۹۶ شروع شده است، در اعتراض به تعطیلی بازار مرزی «کونه میرو» می باشد.

در واکنش به اعتصاب سراسری بازاریان و مغازه داران شهر بانه نیروهای ضد شورش در نقاط مختلف سطح شهر مستقرند و شهر حالت نظامی پیدا کرده است.

بازارچه «کونه میرو» یکی از بازارچه های مرزی کردستان است که طبق برنامه مرکز پژوهش های مجلس ایران تعطیل شده است.

همزمان در شهر پیرانشهر در آذربایجان غربی نیز همانند شهر بانه بازاریان و مغازه داران دست به اعتصاب سراسری زده اند.

اعتصاب عمومی در بانه برای دومین روز

اعتصاب عمومی در بانه برای دومین روز

بنا به اطلاعات رژیم آخوندی جهت در هم شکستن اعتصاب یکانهای ضد شورش را به مجتمع تجاری بهشت فرستاد و پس از آن سرایدار این مجتمع را وادار کرد در اصلی مجتمع را باز کرده و به کسبه گفتند مغازه های خود را باز کنند ولی بازاریان و مغازه داران اهمیتی به این اقدامات نداده و اعتصاب ادامه دارد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود