اعتصاب رانندگان و کامیونداران در شهرهای مختلف

0

روز شنبه سوم شهریور ۹۷، رانندگان و کامیونداران شاهپور (پایانه امیرکبیر) در اعتراض به پایین بودن حقوق و گرانی قطعات یدکی و پاسخ ندادن به مطالبات شان در مقابل درب پایانه شاهپور جدید، کامیون های خودشان را متوقف کردند.

کامیونداران مشهد نیز در مقابل ستاد شهرداری مشهد کامیون های خودشان را متوقف کردند.
این اعتصاب با توجه به فراخوان از پیش اعلام شده توسط اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور شکل گرفت.
همچنین کامیونداران اعتصابی در جاده اهواز تجمع کردند.
کامیونداران در باغ بهادران و حومه، در پاسخ به فراخوان کامیونداران دست به اعتصاب زدند.
در مشهد همچنین، باکسداران (کامیونداران) طرح مکانیزه جمع آوری و حمل خاک و ضایعات ساختمانی شهرداری مشهد اعتصاب کرده و در مقابل ستاد خاک و نخاله ساختمانی (مپ) واقع در میدان حافظ تجمع کردند.
رانندگان کامیون شهر  ملایر و توابع آن در پی فراخوان عمومی برای اعتصابات سراسری رانندگان، در محوطه بیرونی پایانه مرکزی ملایر کامیون های خود را در محوطه خارج از پایانه مرکزی حمل و نقل پارک نمودند و از بارگیری خودداری کرده و دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و حمل و نقل جاده ای در اعتراض به گرانی قطعات یدکی، بیمه بازنشستگی، بالا بودن هزینه کمیسیون و سایر مطالبات صنفی چندین بار در سال جاری شکل گرفته است.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود