اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی همدان

0

اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی همدان
روز یکشنبه ۲۴ تیر۹۷، رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی همدان و حومه نسبت به عدم پرداخت مطالبات، سنوات سال گذشته و همچنین تحمیل ساعات کار اضافی و بی کفایتی مسئولین شهرداری همدان تجمع اعتراضی برپا کردند.

این تجمع اعتراضی در محوطه پایانه مرکزی اتوبوسرانی شکل گرفت و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی همدان و حومه دست به اعتصاب زدند.
رانندگان خواستار تقلیل کار روزانه و پرداخت کامل مطالبات خود هستند.

این مشکل و مسئله رسیدگی به حقوق رانندگان باید توسط وزارت راه و شهرسازی و مسئول تخصصی این حوزه حل شود اما کسی نسبت به این موضوع احساس مسئولیتی ندارد و تا کنون کسی به خواسته‌های رانندگان رسیدگی نکرده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود