اعتصاب رانندگان شرکت مخابرات استان کردستان در اعتراض به کمبود حقوق و دستمزدهایشان

0
روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸، بالغ بر ۵۰ تن از رانندگان شرکت مخابرات استان کردستان بیش از یک هفته است در اعتصاب هستند و مخابرات بدون هیچ اعتنایی همه را به اخراج تهدید می‌نماید.
رانندگان شرکت مخابرات به مدت یک هفته است در اعتراض به کمبود حقوق و دستمزدهایشان در محوطه اداره کل این شرکت و مخابرات  شهرستانهای تابعه در اعتصاب بسر میبرند  و بر سرکار خاضر نشده‌اند.
رانندگان شرکت مخابرات کردستان مانند دیگر کارکنان بخش خصوصی زیر نظر پیمانکار شرکت کار میکنند و پیمانکار آنها به نام کیاست مبلغی حدود نصف قرارداد فی‌مابین خود و شرکت مخابرات را به رانندگان پرداخت می نماید. این درحالیست که تهیه وسیله نقلیه، دستمزد راننده و کلیه هزینه های جاری(سوخت، روغن، لاستیک و دیگر لوازم مصرفی و تعمیرات خودرو و….) به عهده راننده است و پیمانکار و اداره هیچ تعهدی در مورد هیچ یک از اقلام فوق را تقبل نمیکنند. پیمانکار حقوق مورد پیمان را از شرکت گرفته و پس از برداشت بیشتر از نصف آن مابقی را به رانندگان می‌پردازد.
گفته می‌شود رانندگان هیچ گونه مزایای کارگری (حق لباس، مسکن، ایاب و ذهاب، پاداش ، عیدی، غذا و…) را تا بحال دریافت نکرده اند.
با محاسبه هزینه‌های جاری و افزایش سرسام آور قیمت لاستیک، تعمیرات و لوازم جانبی و مصرفی باید اذعان نمود که چیزی عاید راننده با آنهمه زحمات و کار سخت و طاقت فرسایشان نمیشود.
 رانندگان بدون اتلاف وقت با ایجاد هر گونه خرابی در هر ساعاتی از شبانه روز بایستی لزوماً همراه تکنیسین و مهندسین به سخت‌ترین و مرتفع‌ترین اماکن تاسیسات و دکلهای منصوبه در ارتفاعات بروند و کمترین اعتراضی به حقوق و مزایایشان منجربه اخراج و جایگزینی میشود.
با افزایش حقوق و دستمزد قانون کار، حقوق رانندگان در سالهای ۹۷ و ۹۸ هیچگونه افزایشی نداشته و شرکت مخابرات انتظار دارد که در سال جاری نیز با دستمزد سال ۹۶ کارشان را ادامه دهند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود