اعتصاب رانندگان در تهران و بوکان

0

اعتصاب رانندگان خودروهای استیجاری شرکت ایران-آروین
روز چهارشنبه ۷ شهریور ۹۷، رانندگان خودروهای استیجاری شرکت ایران_آروین در شهرک صنعتی بوکان دست به اعتصاب زدند.

گفته می‌شود رانندگان خودروهای استیجاری شرکت ایران_آروین، از روز دوشنبه ۵ شهریور در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماە حقوق خود، دست به اعتصاب زده بودند، امروز سومین روز اعتصاب شان را پشت سرگذاشتند.

اعتصاب رانندگان خط بی‌آرتی۵ در تهران
روز سه‌شنبه ۶ شهریور ۹۷، رانندگان خط بی‌آرتی ۵ در تهران در اعتراض به کم شدن مزایا دست به اعتصاب زدند.
این رانندگان با تجمع در مقابل دفتر پایانه بیهقی برای نیم ساعت اتوبوس‌هایشان را متوقف و از سوار نمودن مسافر خودداری کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود