اعتصاب رانندگان تاکسی ارومیه در اعتراض به وضعیت بد معیشتی

0

اعتصاب رانندگان تاکسی ارومیه در اعتراض به وضعیت بد معیشتی

روز یکشنبه ۲۲اردیبهشت ۹۸ رانندگان تاکسی در شهر ارومیه در اعتراض به کرایه های پایین و وضعیت بد معیشتی  دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

به گفته معاون سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر رژیم در شهرداری ارومیه ۲۰ درصد از رانندگان ناوگان تاکسیرانی ارومیه بیمه ندارند.

خاطرنشان می شود که در هفته های گذشته رانندگان تاکسی نقده، فرودگاه خمینی و شهرستان درود در اعتراض به پایین بودن کرایه ها دست به اعتراض و تجمع زدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود