اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام آباد غرب

0

اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام آباد غرب
روز یکشنبه ۲۷ خرداد ۹۷، دانشجویان دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام‌ آباد غرب بیست و شش روز است که در اعتراض به نبود آزادی بیان، فضای پلیسی و مشکلات صنفی اعتصاب کرده‌اند.

این دانشجویان، از ٢٦ روز پیش در اعتراض به فقدان آزادی بیان، فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه و نبود امکانات مناسب دست به اعتصاب زده‌اند، آنها میگویند از سوی مسئولان دانشکده تهدید شده اند و این مدت فضای دانشگاه به شدت امنیتی شده است

دانشجویان دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام آباد کرماشان بر ادامه اعتصاب خود تا رسیدن به خواسته‌ها و بهبود وضعیت این دانشکده تاکید کرده‌اند.
این در حالی است که مسئولان در دانشگاه رازی اسلام آباد تا کنون، پاسخ مشخصی به خواسته‌های این دانشجویان نداده‌اند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود