اعتصاب بازاریان سرای ملی و پارساژ پارسیان

0

اعتصاب بازاریان سرای ملی و پارساژ پارسیان
صبح روز دوشنبه ۴ تیر ۹۷، بازاریان و مغازه داران در سرای ملی و پارساژ پارسیان دست به اعتصاب زده و به سوی سبزه میدان و میدان بهارستان حرکت کردند.

بازاریان در مسیر خود خطاب به سایر مغازه داران، خواستار بستن محل کسب و کار و پیوستن به اعتصاب، بدلیل بالا رفتن قیمت دلار شدند.

روز گذشته نیز، پس از بالا رفتن قیمت دلار تا مرز ۹ هزار تومان، مغازه داران و کاسبان بازار علاءالدین، یک به یک مغازه های خود را تعطیل کرده و به سمت بازار چارسو حرکت کردند. مغازه داران در مسیر حرکت خود، از سایر مغازه داران پاساژ موبایل علاءالدین و چارسو میخواستند که در این اعتراض به آنان بپیوندند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود