اعتصابات گسترده در فازهای پارس جنوبی

0

صبح روز دوشنبه ۱۶ مهر ۹۷، همه کارگران فازهای پارس جنوبی در محل اداره کار منطقه ویژه تجمع کردند.
در همین راستا کارگران فازهای ۹ و ۱۰ و جمعی دیگر از کارگران فازهای ده‌گانه دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب در حالیست که کارگران خواهان شفافیت کامل حقوق دریافتی و افزایش حقوق و دیگر مواد مندرج در بخشنامه اداره کار منطقه ویژه شده‌اند.

وضعیت در حالیست که نزدیک به دوهزار کارگر پیمانکاری در بخش‌های مختلف منطقه ویژه اقتصادی پارس مشغول به کار هستند. وضعیت عقب افتادن حقوق و نداشتن امکانات یکی از مشکلات کارگران است و آنها با مشکلات دیگری از قبیل مشکلات محل سکونت و وضعیت اجاره نشینی و دور بودن از خانواده‌هایشان دست و پنجه نرم می‌کنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود