اعتراض کانون صنفی معلمان استان قزوین به عملکرد آموزش و پرورش

0 114

روز یکشنبه ۲۰ آبان ۹۷، بخشنامه ای به ادارات آموزش و پرورش ارسال شده که طبق آن تمامی مدارس شیفت صبح شهر قزوین برای حضور هر چه گسترده تر در مراسمی حکومتی تعطیل اعلام شد.
همچنین برای تشویق حضور فرهنگیان در این برنامه وعده ارائه گواهی حضور نیز به افراد شرکت کننده داده شد.

این در حالیست که کانون‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به وضعیت نابسامان آموزشی و مشکلات معیشتی فرهنگیان طی بیانیه‌ای، فرهنگیان سراسر کشور را به شرکت در تحصن اعتراضی روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر فراخوانده بودند.

بر اساس این فراخوان، معلمان نیز به نشانه اعتراض به سیاست های موجود آموزش و پرورش از حضور در کلاس خودداری کردند. به دنبال این تحصن حراست آموزش و پرورش و نهادهای امنیتی به بهانه متضرر شدن دانش آموزان، اقدام به تهدید های تلفنی و احضار کردند، در نتیجه با معلمان شرکت کننده در تحصن برخورد شد.

حال باید پرسید که چرا دایره حراست ادارات در مقابل تعطیلی دستوری سکوت می کنند و این تعطیلی‌ها را به ضرر دانش‌آموزان نمی دانند.
حال آنکه اعتراضاتی که با آینده فرزندان این مرزو بوم گره خورده، نه تنها برنمی تابند؛ حتی مانع هم می‌شوند؟!

چگونه است که صحبت از مشکلات آموزش و پرورش که برای آگاهی دانش آموزان نسبت به حقوق خود است، سیاسی کاری قلمداد می شود؛ ولی تعطیلی کلاس های درس برای مراسم حکومتی مشکلی ندارد؟

عملکرد حراست ادارات و نهادهای امنیتی نشان می دهد بنابر ادعایشان مبنی بر دفاع از حقوق فرهنگیانو معلمان، شروع به تهدید و ارعاب فرهنگیان در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان می‌کنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود