اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در قبال معوقات مزدی آذر و دی ماه

0

طبق گزارشات منتشر شده، کارگران نیشکر هفت تپه در حالی که بهمن ماه رو به اتمام است هنوز حقوق های آذر و دی ماه خود را دریافت نکرده‌اند و نسبت به این موضوع نگران و معترضند.

کارگران نیشکر هفت تپه می‌گویند صدا و سیما در حالی واریز یک ماه حقوق ما را با بوق و کرنا و سر و صدا می گویند و طلبکارها را بر روی ما آوار می کنند که هنوز این حقوق به حسابشان واریز نشده است.
کارگران از این شاکی هستند که بعد از این همه اعتراض و اعتصاب و تحمیل شورای اسلامی کار ، دستکم حقوق ماهانه‌شان به روز نشده است و امیدی ندارند تا آخر سال همه حقوق های عقب مانده، عیدی و پاداش و مزایای آنها واریز شود.

لازم به توضیح است اعتراض و اعتصاب یکماه کارگران هفت تپه برای مطالباتشان با بگیر و ببند و ضرب و شتم نمایندگان کارگران و با تحمیل شورای اسلامی سرکوب شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود