اعتراض کارگران مریوان و نقده به حقوق پرداخت نشده در مقابل فرمانداری

0

روز شنبه ۱۹ مرداد ۹۸، کارگران مریوان و نقده نسبت به پرداخت نشدن حقوق و مطالباتشان تجمعاتی در برابر فرماندازی شهر برگزار کردند.
صد نفر از کارگران شهرداری مریوان به نمایندگی از جانب ۶۰۰ کارگر شهرداری، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

از سوی دیگر کارگران پروژه انتقال آب سد “کانی سیو” به دریاچه ارومیه در “بیگم قلعه ” در نقده برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود به اعتصاب شان ادامه دادند. این کارگران که شمار آنها ۱۲۰ نفر است ۵ ماه حقوق نگرفته اند.

حقوق معوقه و پرداخت نشدن مطالبات برحق کارگران امری ست که موجب شکل گیری بسیاری تجمعات اعتراضی کارگران و کارمندان دولتی در شهرهای مختلف ایران شده است.

رئیس بانک مرکزی به وضعیت بسیار بحرانی و بن بست بی بازگشتی که نظام در آن گرفتار شده است اذعان کرد و گفت:«در این یک‌سال می‌توانم بگویم ۶ماه اول را شب‌ها نمی‌توانستم بخوابم»
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در مصاحبه با تلویزیون کانال پنج رژیم به وضعیت بسیار بحرانی نظام اشاره کرد و گفت: «من هیچ زمانی نگفتم (شرایط) مطلوب است، ابزارهای ما محدود است، توانائی‌های ما محدود است، شرایط و آن چیزی که به ما به ارث رسیده است مشکلات زیادی دارد…

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود