اعتراض کارگران قطار شهری اهواز در دومین روز متوالی

0

صبح امروز یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷، کارگران قطار شهری اهواز که حدود ۱۸ ماه معوقات مزدی دارند، به صورت نمادین با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان سازمان قطار شهری اهواز خواستار پرداخت آن شدند.

به گفته کارگران قطار شهری اهواز، در پروژه قطار شهری که از ماه‌ها پیش فعالیت ساخت آن متوقف شده، حدود ۱۷۵ نفر مشغول کارند.
این کارگران ۱۸ماه مطالبات مزدی از کارفرما (شرکت پیمانکار ی کیسون) طلبکارند. در عین حال حدود ۵۰ کارگری که اول تیر ماه سال جاری از پرژه قطار شهری اهواز اخراج شده‌اند هنوز نتوانسته‌اند مطالبات مزدی و سنواتی خود را از پیمانکار دریافت کنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود