اعتراض کارگران فصلی نی‌بر هفت‌تپه به عدم دریافت مطالبات فروردین

0
صبح امروز چهارشنبه اول خرداد ۹۸، گروهی از کارگران فصلی نی‌بر مجتمع کشت‌ و صنعت هفت‌تپه، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق کامل فروردین ماه خود تجمع اعتراضی برپا کردند.
یکی از کارگران حاضر در تجمع گفت: کارگران فصلی نی‌بر برای مشخص شدن وضعیت مطالبات مربوط به فروردین ماه آنها نگران هستند.
این کارگر با بیان اینکه حدودا دو هزار کارگر فصلی در مجتمع هفت‌تپه مشغول کارند، در ادامه گفت: کارفرما به این دلیل که میزان کارکرد هر یک از کارگران فصلی در فروردین ماه به حداقل رسیده، از پرداخت کامل حقوق خوداری کرده است.
این کارگر فصلی نی‌بر هفت‌تپه تصریح کرد: در فروردین ماه سال جاری با بارندگی مستمر و سیلاب‌هایی که بخش‌هایی از مزارع نیشکر را دربرگرفته بود، امکان کارکردن در همه روزها را نداشتیم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود