اعتراض کارگران راه آهن لرستان و حضور در مقابل ساختمان مرکزی راه آهن تهران

0
روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۸، کارگران راه آهن لرستان با حضور در مقابل ساختمان مرکزی راه آّهن تهران بر سر مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی زدند و با شرکت در جلسه رئيس راه آهن مطالبات خود را مطرح کردند.
بنا به گزارشات منتشر شده توسط کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن متاسفانه تا این لحظه به هیچ دستآوردی نرسیدند و این جلسه فردا در تهران ادامه خواهد داشت.
کارگران و کارکنان اطلاع دادند ما  کارگران راه آهن لرستان بیمه برج ۱۲سال نود شش، ۱نود هفت و برج ۲ سال ۹۸  هنوز  به حساب تامین اجتماعی آنان ریخته نشده است.
حقوق نیست ، نان نیست
قابل توجه که: در روز شنبه ۱۵ تیر ۹۸ گروهی از کارگران نگهداری خطوط راه‌آهن ناحیه زاگرس  (از منطقه ریلی شوش تا تنگ هفت) که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری مشغول کار هستند، در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه مطالبات مزدی شان اعتصاب کرده بودند که منجر به تاخیر در حرکت قطار اندیمشک به تهران  شده بود.
به گفته این کارگران، مشکلات‌ آنها از زمانی آغاز شد که این بخش زیر بنایی راه‌آهن به بخش خصوصی واگذار شده و این کارگران هفته گذشته دست به اعتصاب زده بوده بودند ولی با بی اعتنایی کارگزاران رژیم مواجه شده‌اند.
کارگران زاگرس و لرستان  بدلیل اینکه بیمه در حساب آنها ریخته نشده و همچنین پرداخت بموقع حقوق توسط شرکت تراورس دست به اعتصاب زده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود