اعتراض کارگران خودروسازی از کار مداوم در روزهای تعطیل

0

اعتراض کارگران خودروسازی از کار مداوم در روزهای تعطیل و قراردادهای موقت
به گفته کارگران خودروسازی، این کارگران از حق تعطیلی در روزهای جمعه‌ محرومند و نمی‌توانند روزهای تعطیل را کنار خانواده‌هایشان باشیم اما کارفرما می‌گوید: همه چیز طبق قرارداد پیش می‌رود و اجباری در کار نیست.

یکی از این کارگران می‌گوید: در طول هفته، تنها جمعه را برای بودن در کنار خانواده و وقت سپری کردن با آنها داریم، اما الزام به حضور در محل کار، این امکان را از ما سلب کرده‌است. این را در نظر بگیرید که در برخی قسمت‌ها، در روز تعطیل هیچ کاری برای انجام دادن نیست ولی بازهم مجبوریم سر کار حاضر شویم.

این کارگر می‌گوید: در قراردادمان آمده که هر وقت شرکت نیاز داشت باید کارگر در روز تعطیل در محل کار حاضر شود. این الزام به حضور به شرط نیاز است نه اینکه به صورت یک روال عادی دربیاید.

این در حالی است که ماده ۶۲ قانون کار مربوط به حق استفاده از تعطیلات است؛ براساس این ماده قانونی، روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است.
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه چهل درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

اما مشکل این کارگران در رابطه با مزد نیست و آنها می‌گویند از نداشتن تعطیلات خسته‌ایم و شرکت ما را مجبور می‌کند که مدام جمعه‌ها سرکار بیاییم.
مساله دیگری که اعتراض کارگران خودروساز را موجب شده، موقت بودن قراردادهای شغلی آنها می باشد و به گفته کارگران نه تنها قراردادهایشان موقت است بلکه زمان آن نیز دل‌بخواهی‌ست. برخی قرارداد یک ساله دارند اما با برخی شش ماهه و حتی سه ماهه قرارداد می‌بندند.

به اعتقاد این کارگران، این تنوع قراردادها، نوعی از تبعیض است که کارگران را در دسته‌های مختلف با ضریب امنیت شغلی مختلف دسته‌بندی می‌کند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود