اعتراض کارکنان عملیاتی و ستادی صنعت نفت از مسکن مهر نفت اهواز

0

گفته می‌شود که عده‌ای از کارکنان عملیاتی و ستادی صنعت نفت اهواز، از سال ۸۸ به امید خانه‌دار شدن همه زندگی خود را به حراج گذاشتند تا بتوانند از طریق شرکت مسکن مهر خانه‌دار شوند.

متقاضیان مسکن مهر ۲۰۰۰ واحدی نفت اهواز به وزیر جدید راه و شهرسازی نامه نوشتند و نسبت به تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی خود اعتراض کردند.

معترضین در نامه خود آورده‌اند:
اینجانبان جمعی از کارکنان عملیاتی و ستادی صنعت نفت جنوب هستیم و از سال ۸۸ به امید خانه‌دار شدن همه زندگی خود را به حراج گذاشته و در پروژه ۲۰۰۰ واحدی مسکن مهر نفت اهواز ثبت نام کرده‌ایم ولی متاسفانه تاکنون فقط ۷۰۰ واحد ساخته و تحویل شده است و هیچ اقدامی در ساخت و تحویل مابقی خانه‌ها از سوی سازمان راه و مسکن شهرسازی استان خوزستان صورت نگرفته است.

با وجود مبالغ پرداختی قابل توجه به پیمانکار و حضور نماینده شرکت سازنده در جلسات استانداری خوزستان در اسفندماه ۹۶، با گذشت ۸ ماه از آغاز سال ۹۷، شرکت سازنده هنوز شروع به کار نکرده است و متاسفانه مسئولین مسکن و شهرسازی خوزستان، اراده اعمال فشار به پیمانکاری جهت تسریع در ساخت و تحویل واحدها به کارکنان زحمتکش نفت را ندارند و هیچگونه پاسخگویی در این خصوص جهت رفع بلاتکلیفی اعضا، انجام نشده‌است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود