اعتراض کارکنان دفاتر سهام عدالت برای پنجمین روز متوالی

0

صبح روز چهار‌شنبه ۱۸ مهر ۹۷، اعتراض بیش از ۷۰ نفر از کارکنان دفاتر سهام عدالت به همراه خانواده‌های خود، به تجمع اعتراضیشان برای پنجمین روز ادامه دادند.

یکی از نمایندگان کارکنان دفاتر سهام عدالت که در اعتراض به سر می‌برد گفت: امروز ۵ روز است که حدود ۸۰ کارگر دفاتر شهرستانی تعاونی‌های سهام عدالت، در واکنش به بی‌توجهی مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و دفتر امور سهام عدالت به مطالباتشان دست از کار کشیده و به صورت شبانه‌روزی مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی متحصن شده‌اند.

وی ادامه داد: کارکنان سهام عدالت به این دلیل پیگیر مطالبات صنفی خود و سایر همکارانشان هستند که دغدغه تامین معاش خانواده‌هایشان را دارند و از وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی و سایر مسئولان مرتبط انتظار دارند که به دغدغه‌های آن‌ها احترام بگذارند.

مهم‌ترین خواسته کارکنان سهام عدالت پرداخت معوقات حقوقی چهار سال گذشته و تضمین امنیت شغلی می‌باشد.
به نظر می‌رسد مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی بعد از ۵ روز از آغاز اعتصاب کارکنان سهام عدالت، عمق و شدت این اعتراض را درک نکرده‌اند و از کارگران انتظار دارند از مطالبات خود بعد از یازده سال سابقه چشم‌پوشی کنند.

مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و در راس آن وزارت اقتصاد نسبت به مطالبات کارکنان دفاتر شهرستانی تعاونی سهام عدالت بی‌توجهی نشان می‌دهند و با این کار می‌خواهند کارگران را از ادامه تجمعات خود منصرف کنند. اما این در حالیست که کارکنان اعلام کرده اند اگر این وضعیت ادامه پیدا کند چاره‌ای جز گسترده کردن اعتراضات خود نخواهند داشت.

کارکنان سهام عدالت با وجود تعویق حدود ۴۳ماه مطالبات حقوقی از سال۹۴ تاکنون، این روزها به لحاظ مالی در شرایط نامناسبی به سر می‌برند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود