اعتراض کارکنان دفاتر سهام عدالت برای چهارمین روز متوالی

0

صبح روز سه‌شنبه ۱۷ مهر ۹۷، بیش از ۷۰ نفر از کارکنان دفاتر سهام عدالت به همراه خانواده‌های خود، به تجمع اعتراضیشان که از روز شنبه آغاز کرده‌اند ادامه دادند.

این اعتراض که وارد چهارمین روز خود شد در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد شکل گرفت.
علت اصلی این اعتراض شبانه روزی عدم دریافت ۴۲ ماه حقوق ماهیانه و مشخص نبودن وضعیت شغلی کارکنان می‌باشد.

یکی از معترضان در رابطه با اعتراضشان گفت: سوال ما این است که چرا باید کارکنان سهام عدالت که سالها ساعات عمر خود را صرف خدمت به دولت و مردم کرده‌اند برای دریافت حداقل‌های مزدی مقابل نهادهای دولتی تجمع کنند؟

یکی از کارکنان دفاتر سهام عدالت گفت: همانند روزهای گذشته به صورت شبانه‌روزی در مقابل ورودی ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی جمع شده‌ و منتظر عملی شدن وعده‌های داده شده در خصوص مطالباتمان هستیم.

با توجه به گذشتن چهارمین روز از اعتراض شبانه روزی کارکنان اما تا این لحظه هیچ خبری از جانب مسئولان سازمان خصوصی سازی و دفتر امور سهام عدالت نشده است.
ظاهرا مسئولان نهادهای دولتی همانند سازمان خصوصی‌سازی و دفتر امور سهام عدالت توانایی لازم را برای حمایت از کارکنان سهام عدالت را ندارند. این مسئولان به‌طور دائم وعده پیگیری مطالبات کارکنان معترض سهام عدالت را می‌دهند اما بعد ازگذشت چند روز از شروع اعتراضات هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود