اعتراض و تحصن شبانه خانواده دانش آموزان مدرسه دخترانه سماء

0

چهارشنبه شب ۱۸ مهر ۹۷، والدین دانش آموزان مدرسه دخترانه سماء دست به تحصن و تجمع اعتراضی زدند.
این اعتراض در مقابل خون گیری از همه دانش آموزان مدرسه دخترانه‌ی سماء به بهانه‌ی آزمایش قند توسط فردی ناشناس شکل گرفت.

والدین دانش آموزان در نمازخانه شبکه بهداشت تاکستان و مقابل شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع کنندگان خواستار حضور نماینده و فرماندار جهت پاسخگویی بودند. علی رغم حضور چند ساعته اولیا دانش آموزان، هیچ مسئولی از اداره آموزش و پرورش ، فرمانداری، نماینده مجلس و … در محل حاضر نشده‌اند.

این وضعیت در حالیست که طبق اظهارات دانش آموزان و اولیاء آنها تنها با ۲ الی ۳ عدد سرنگ مشترک از همه دانش آموزان به بهانه آزمایش قند، خون گیری شده است.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود