اعتراض و اعتصاب کارگران کارخانه سیمان صوفیان

0

صبح روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۷، کارگران کارخانه سیمان صوفیان ، برای پنجمین روز متوالی دست به اعتصاب زدند.

کارگران این کارخانه از پنج روز قبل در اعتراض به سه ماه پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمه و برخوردار نبودن از بیمه تامین اجتماعی اعتصاب کردند.
فعالیت کارخانه سیمان صوفیان مانند دیگر کارخانجات دیگر آزربایجان در نتیجه مدیریت نادرست چند ماه یک‌بار متوقف می‌شود.

لازم به یادآوریست که در مرداد ماه سال جاری نیز کارگران کارخانه سیمان صوفیان در اعتراض به عدم دریافت حقوق چند ماهه خود دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند.
ماموران نیروی انتظامی در وحشت از گسترش تجمع و اعتراض، مانع از تجمع کارگران سیمان صوفیان تبریز در محوطه بیرون کارخانه شده و کارگران را به زور وادار کردند تا در داخل کارخانه تجمع داشته باشند.

توضیحات: سیمان صوفیان در ۵ کیلومتری شهر صوفیان در استان آذربایجان شرقی، قرار دارد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود