اعتراض نانوایان مشهد به گرانی آرد و افزایش قیمت برق و گاز

0

اعتراض نانوایان مشهد به گرانی آرد و افزایش قیمت برق و گاز

روز یکشنبه ۳ تیر ۹۷، نانوایان مشهد نسبت به گرانی آرد ، افزایش قیمت برق و گاز و … دست به تجمع اعتراضی زدند.
نانوایان طی این حرکت اعتراضی خود اعلام کردند که اگر مسئولین به خواسته هایشان پاسخی ندهند دست به اعتصاب خواهند زد.

در اواسط پاییز سال ۹۶ با اعتراض نانوایان به پایین بودن قیمت نان و افزایش هزینه های جانبی نانوایی ها، باعث شد تا زمزمه هایی مبنی بر افزایش قیمت نان پس از سه سال ثبات قیمتی به گوش برسد. قرار بود در آذر ۹۶ قیمت های جدید با ۱۵ درصد افزایش اعمال شود که این کار بنا به دلایلی صورت نگرفت.

در ۵ خرداد ۹۷ با درخواست مجدد نانوایان برای افزایش قیمت نان، دوباره موضوع افزایش قیمت این ماده خوراکی رسانه ای شد.
به هر صورت در مورخه ۲۰ خرداد ۹۷، جهانگیری اعلام کرد که دولت عزمی برای افزایش قیمت نان ندارد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود