اعتراض مرغداران شیراز به باند های مافیایی مرغ

0

اعتراض مرغداران شیراز به باند های مافیایی مرغ
روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۷، مرغداران شیراز در مقابل استانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

معترضین پلاکارد هایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
ما مرغداران اقدامی در راستای ثبات قیمت نهاده ها و تولیدات ندیدیم و در مسیر ورشکستگی قرار گرفتیم.
ما پشتیبانی نمی خواهیم، سهم خود را از یارانه تولید می خواهیم.
حدود ۲ ماه گذشته فردی به نام مدلل، موجودی انبارهای خود که با دلار دولتی ۳۷۰۰تومان پر کرده بود، با نرخ دلار ۶۰۰۰ تومانی به مردم فروخت. آیا بدون رانت می شود چنین اختلاسی از جیب مردم کرد ؟
ریشه های باندهای مافیای مرغ را در ادارات قطع کنید.

 

شیراز اعتراض مرغداران به باند های مافیایی مرغ

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود