اعتراض صاحبان داروخانه‌های مهاباد از افزایش فشار مالی

0

صاحبان داروخانه‌های مهاباد به دلیل افزایش فشار مالی اعتراض کردند.
صاحبان داروخانه‌های مهاباد می‌گویند: شرکت‌های دارویی و توزیع‌کنندگان، بار مالی سنگینی به ما تحمیل می‌کنند.
آنها در ادامه اضافه کردند: شرکت‌های دارویی، توزیع‌کنندگان و واسطه‌ها باعث افزایش فشار مالی به داروخانه‌ها شده‌اند.

آنها می‌گویند: تهیه دارو برای داروخانه‌های مهاباد به علت افزایش قیمت‌ها سخت شده و شرکت‌های دارویی نیز بر بحران قیمت‌ها می‌افزایند. ما خواستارِ بهبود شرایط فروش دارو به داروخانه‌ها و کاستن از بار فشار مالی هستیم.

وضعیت در حالیست که به گفته‌ی صاحبان داروخانه‌ها در مهاباد، فشار مالی، داروخانه‌ها را با مشکلات بسیاری مواجه کرده که اگر این مشکلات رفع نشود، می‌تواند تبدیل به یک بحران شود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود