اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

0 138

اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۶، طی یک حرکت اعتراضی، به دستگیری و احکام سنگین صادر شده برای دانشجویان اعتراض کردند.

دانشجویان علوم اجتماعی با برپایی میزی که روی آن خرما و شیرینی قرار داده بودند و روی آن نوشته شده بود: «جشن سرکوب دانشجویان» و همچنین نصب دست نوشته‌ها به دیوار دانشگاه، نسبت به فضای امنیتی در دانشگاه ها و همچنین در سطح شهرها، و دستگیری ها و احکام سنگین دانشجویان اعتراض کردند.

بر روی دست نوشته های نصب شده نوشته شده بود:
جشن سرکوب دانشجویان! اساتید گرامی سکوت شما نشانه رضایت شماست!
مرگ بر دانشجو درود بر سرکوبگر
علوم اجتماعی در بازداشت
دانشگاه پادگان بود زندان هم شد
وزیر علوم! خسته نباشید!

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود