اعتراض دانشجویان دانشگاه شریف نسبت به پولی کردن آموزش و کالایی کردن مدرک تحصیلی

0

دانشجویان دانشگاه شریف اعتراضشان را نسبت پولی کردن آموزش و کالایی کردن مدرک تحصیلی رسانه ای کردند.
دبیر شورای صنفی دانشگاه شریف با اشاره به پذیرش دانشجویان پولی در پردیس این دانشگاه گفت: دانشجویان نسبت به این اقدام دانشگاه معترض هستند.

وی با اشاره به پذیرش دانشجویان پولی در پردیس دانشگاه شریف گفت: امسال برخلاف دو سال قبل که پذیرش دانشگاه شریف در پردیس این دانشگاه لغو شده بود دوباره از سر گرفته شد هدف این کار تامین مخارج دانشگاه است و تامین کسری بودجه دانشگاه است.

وی افزود: این اقدام دانشگاه در راستای پولی کردن آموزش و کالایی کردن مدرک تحصیلی است و در انتها باعث پایین آمدن ارزش و اعتبار برند دانشگاه شریف می‌شود و اعتبار دانشجویان پس از مدتی خدشه دار شود.

این دانشجو اضافه کرد: جدا از اطلاعاتی که شورای صنفی به دست آورده است و هزینه‌هایی که از دانشجویان پردیس دریافت می‌شود در سال کمتر از دو درصد بودجه دانشگاه هاست و به نظر می‌رسد این دو درصد ارزشی ندارد که به سبب آن برند شریف در بلند مدت نابود شود.

وی یادآور شد: پردیس دانشگاه شریف در نزدیکی ساختمان اصلی دانشگاه است و زمزمه‌های آن است که کلاس‌های این دانشجویان در دانشگاه برگزار خواهد شد و کلاس‌ها به صورت ادغام با دانشجویان روزانه خواهد بود.

وی اضافه کرد: دانشجویان دانشگاه شریف نسبت به این مسئله معترض شدند و مسئولان دانشگاه اعلام کردند تنها ۲۵ درصد از ظرفیت دانشگاه را به این دانشجویان اختصاص می‌دهنداما ظرفیتی که در دفترچه انتخاب رشته منتشر شده بالای ۸۰ درصد از ظرفیت را به این دانشجویان اختصاص دادند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود