اعتراض به اخراجهای گسترده در شرکت رادیاتورسازی آرمکو

0

صبح امروز شنبه ۱۷ آذر ۹۷، شرکت رادیاتورسازی آرمکو با برنامه ریزی قبلی بیش از ۸۰نفر از کارگران این واحد قطعه سازی را اخراج کرد، کارگران نسبت به این اخراجها معترضند.
دلیل اخراج این کارگران پایان قرارداد عنوان شده است. این در حالیست که قرارداد آنان بدون تاریخ تنظیم شده بود تا کارفرما قادر شود هر لحظه که بخواهد با درج تاریخ مورد نظر خود، پایان قرارداد و اخراج کارگران را عملی کند.

اخراج بیش از ۸۰کارگر شرکت آرمکو در حالی صبح امروز قطعیت پیدا کرد که هفته گذشته شایعه اخراج ۱۰۰نفر از آنان در شرکت پیچیده بود.

بنا بر این گزارش، بدنبال اخراجهای امروز در شرکت آرمکو؛ مدیریت این شرکت ادامه تولید و اشتغال ۲۰۰کارگر باقی مانده را بصورت دو شیفت کاری یک روز در میان تنظیم کرده است که قرار است فقط صبحها مشغول بکار شوند. به عبارتی از این پس در شرکت آرمکو هر کارگر در هفته سه روز مشغول بکار خواهد شد.

شرکت آرمکو، یکی از شرکتهای مهم قطعه سازی است که عمده نیاز خودروسازان داخلی به رادیاتور را تامین و قسمتی از محصولاتش را نیز به کشورهای دیگر صادر میکند.
اما این شرکت در حال حاضر به دلیل مشکلات نقدینگی در نتیجه عدم پرداخت مطالباتش از سوی خودروسازان و نیز عدم امکان تهیه مواد اولیه‌ (آلومینیوم و مس) از سوی شرکت‌ سالکو در وضعیت بحرانی قرار دارد و با ظرفیت ۲۰ درصد مشغول تولید است.
شرکت رادیاتورسازی آرمکو حدود ۳۰۰ کارگر داشت که با اخراجهای صورت گرفته، تعداد آنان صبح امروز به ۲۰۰نفر کاهش پیدا کرد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود