اعتراضات سراسری در هفته اول آذرماه

0

اعتراضات سراسری در هفته گذشته پرشورتر و با قدرت هرچه بیشتر علیه سیاستهای ضدمردمی و ضد انسانی رژیم ادامه داشت.

برغم دستگیری تعداد زیادی از کارگران و تهدید آنها ولی اعتراضات کارگری پیشاپیش همه اعتراضات در هفته گذشته ادامه یافت.

کارگران با شعارهای کوبنده از یک سو خواهان آزادی همکارانشان و از سوی دیگر خواهان پاسخگویی دولت شدند.

در هفته گذشته همچنین دانشجویان به صحنه آمدند و به پیشواز ۱۶ آذر روز دانشجو رفتند.

سایر اقشار نیز مانند هفته های قبل اعتراضاتشان را ادامه دادند.

گزارش آماری از اعتراضات:

طی هفته گذشته جمعا ۷۱مورد اعتراض برگزار شد

کارگران ۲۵مورد

دانشجویان ۱۰مورد

سایر اقشار ۲۳مورد

غارت شدگان ۵مورد

بازنشستگان ۴مورد

فرهنگیان ۱مورد

زندانیان ۳مورد

متوسط حرکتهای اعتراضی روزانه ۱۶مورد

بطور متوسط در این هفته روزانه ۱۰حرکت اعتراضی شکل گرفته است.

اعتراضات سراسری در هفته اول آذرماه

گزارشی از مهمترین اعتراضات:

کارگران:

اعتصاب بزرگ کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شوش:

۱۰آذر بیست و هفتمین روز تجمع، اعتصاب و راهپیمایی این کارگران در شوش در مقابل شرکت و سطح شهر برگزار شد. در این تجمعات و اعتراضات خانوادههای کارگران هم همراه آنها بودند. همچنین مردم و بازاریان هم به اعتراضات آنها پیوستند. کارگران در اعتراضاتشان شعار میدادند: «نه رستمی، نه بیگی، شرکت بشه دولتی»، «فولاد، هفت تپه، پیوندتان مبارک»، «خوزستان بیچاره، مسئول خوب نداره»، «کارگر زندانی، آزاد باید گردد»،  «مرگ بر ستمگر، دورد بر کارگر».

اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز:

۱۰آذر بیست و دومین روز تجمع،‌ اعتصاب و راهپیمایی این کارگران در مقابل استانداری و سطح شهر، برگزار شد. در این هفته خیابانهای اهواز در تسخیر کارگران بود. کارگران در اعتراضاتشان شعار میدادند: «کارگر هفت تپه، اتحاد اتحاد»، «کارگر زندانی، آزاد باید گردد»، «نصرمن الله فتح القریب، مرگ بر دولت مردم فریب»، «همشهری حمایت حمایت»، «ام الفساد اهواز همین جا است»،‌ «دشمن ما همین جا است، الکی میگن آمریکا است»، «خوزستان میمیرد، ذلت نمیپذیرد»، «هیهات مناالذله»، «ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد  میجنگیم میجنگیم».

تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی جهان در زنجان:

این کارگران ۲هفته است که در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان در مقابل استانداری زنجان تجمع کرده اند.

غارت شدگان:

تجمعات غارت شدگان در هفته قبل به این قرار است: غارت شدگان موسسه کاسپین (تهران، رشت، کرمان)،‌ غارت شدگان شرکت تولید کود کمپوست پلارک (دزفول)، موسسه قرض الحسنه علی ابن ابیطالب (بابل).

بازنشستگان:

تجمعات بازنشستگان در هفته قبل به این قرار است:

– تجمع بازنشستگان شرکت لاستیک پارس ساوه

– تجمع بازنشستگان سراسر کشور در مقابل اداره کار در تهران

– تجمع بازنشستگان ۴سال اخیر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

– تجمع بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشجویان:

اهم اعتراضات و تجمعات دانشجویان به این قرار است:

– دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به پولی سازی دانشگاه تجمع کردند.

– دانشجویان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در اعتراض به مشکلات صنفی و جاری دانشگاه تجمع کردند.

– دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در تهران در اعتراض به تفکیک جنسیتی تجمع و راهپیمایی کردند.

– دانشجویان دانشگاه هنر در تهران ۲روز در حمایت از کارگران هفت تپه در شوش و کارگران گروه ملی فولاد در اهواز، تجمع کردند.

– دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در اعتراض به عملکرد معاون دانشجویی دانشگاه تجمع کردند.

– دانشجویان پسر خوابگاهی دانشگاه یزد در اعتراض به کیفیت غذای خود اعتراض کردند.

– دانشجویان دانشگاه زنجان در حمایت از کارگران هفت تپه، تجمع کردند.

اعتراضات کشاورزان:

– کشاورزان ورزنه در اعتراض به ندادن حق آبه در ورودی شهر تحصن کرده و تراکتورهایشان را چیده و با آتش زدن لاستیکها اعتراضشان را نشان دادند.

– کشاورزان در وزرنه در اعتراض به ندادن حق ‌آبه خود، تعداد ۲۰تیر برق مربوط به پمپاژ آب را انداختند.

– کشاورزان شرق اصفهان در روستای قارنه در زیار در اعتراض به ندادن حق آبه چند روز تجمع و تحصن داشتند.

– کشاورزان جوزدان در شرق اسفهان در اعتراض به عدم دریافت حق آبه با تراکتورهایشان تجمع و تحصن کردند.

– کشاورزان قهدریجان در اعتراض به عدم دریافت حق آبه تجمع کردند.

سایر اقشار:

اهم اعتراضات و تجمعات سایر اقشار به این قرار است:

– کارکنان بیمارستان خمینی در کرج همراه با بیماران دیالیزی و خانوادههای بیمارستان در استان البرز چندین روز است که در اعتراض به بلاتکلیفی بیمارستان و عدم دریافت یکسال حقوق، تجمع کردند. آنها شعار میدادند: «کرج صاحب نداره جواب ما رو بده».

– فعالان حقوق زنان در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها خواستار تصویب قانونی همه ‌جانبه ‌گر برای پیشگیری و منع خشونت علیه زنان در ایران شدند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود