استقبال مردم بندر عباس با پلاکاردهای اعتراضی از حسن روحانی

0 155

استقبال مردم بندر عباس با پلاکاردهای اعتراضی از حسن روحانی
روز چهارشنبه نهم اسفند ماه ۹۶، همزمان با ورود حسن روحانی، رئیس جمهور وقت نظام آخوندی، به بندر عباس، مردم شهر بندر عباس، شامل اقشار مختلف، جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران و… که همگی نسبت به بی‌کفایتی روحانی و وضعیت به شدت وخیم اقتصادی معترض هستند، اعتراض خود را از حضور وی با دست نوشته هایی که در دست داشتند ابراز نمودند.

بر روی پلاکاردها و دست نوشته هایی که مردم در دست داشتند، نوشته شده بود:
درمان تأمین اجتماعی حق مسلم ماست
ما بازنشستگان امروز تلاشگران دیروزیم
شورای کارگری کشتی سازی: اشتغالمان را از کره برگردان
حمایت دریایی از صنعت دریایی

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود