استقبال مردم بندر عباس با پلاکاردهای اعتراضی از حسن روحانی

0

استقبال مردم بندر عباس با پلاکاردهای اعتراضی از حسن روحانی
روز چهارشنبه نهم اسفند ماه ۹۶، همزمان با ورود حسن روحانی، رئیس جمهور وقت نظام آخوندی، به بندر عباس، مردم شهر بندر عباس، شامل اقشار مختلف، جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران و… که همگی نسبت به بی‌کفایتی روحانی و وضعیت به شدت وخیم اقتصادی معترض هستند، اعتراض خود را از حضور وی با دست نوشته هایی که در دست داشتند ابراز نمودند.

بر روی پلاکاردها و دست نوشته هایی که مردم در دست داشتند، نوشته شده بود:
درمان تأمین اجتماعی حق مسلم ماست
ما بازنشستگان امروز تلاشگران دیروزیم
شورای کارگری کشتی سازی: اشتغالمان را از کره برگردان
حمایت دریایی از صنعت دریایی

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود