ادامه تجمع خانواده های زندانیان بازداشت شده روز کارگر در مقابل اوین

0

ادامه تجمع خانواده های زندانیان بازداشت شده روز کارگر در مقابل اوین

روز یکشنبه ۲۲اردیبهشت ۹۸ خانواده ها و دوستان بازداشتی های روز جهانی کارگر در مقابل دادسرای اوین تجمع کرده و خواهان رسیدگی به وضعیت بازداشتی ها و آزادی آنها شدند.

این سومین تجمع خانواده‌های بازداشتی‌های روز جهانی کارگر در مقابل زندان اوین است.

خاطرنشان می شود که در روز ۱۱ اردیبهشت و تجمعات صدها تن از کارگران زحمتکش، نیروی سرکوبگر انتظامی و گارد ویژه به تجمع‌کنندگان یورش برده و به ضرب ‌و شتم شدید آنها پرداختند و دهها تن از تظاهر کنندگان را دستگیر کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود