ادامه تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه اصفهان

0

روز دوشنبه ۱۰ دیماه ۹۷، کشاورزان ورزنه بار دیگر تجمع خودشان در اعتراض به ندادن حقابه را شروع کردند.
کشاورزان ورزنه در تجمعشان شعار می‌دهند:
می‌جنگیم می‌میریم حقومونو می‌گیریم
درود بر کشاورز مرگ بر ستمگر
وحانی دروغگو زاینده رود ما کو
مسئول اگه نداریم بریم قبرس بیاریم

روز گذشته (یکشنیه ۹ دیماه ۹۷) نیز، کشاورزان ورزنه اصفهان با شعار «حقآبه را اگر ندید تن به‌ شهادت می‌دهیم» ادامه داشت.
کشاورزان معترض در تجمع خود شعار می دادند:
می ایستیم می جنگیم حقومنو پس می گیریم
می ایستیم می میریم ذلت نمی پذیریم
همشهری با غیرت اتحاد اتحاد
بازاری با غیرت اتحاد اتحاد

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود