ادامه تجمع اعتراضی کارگران اعتصابی شهرداری آبژدان

0

روز جمعه ۱۶ آذر ۹۷، کارگران اعتصابی شهرداری آبژدان اندیکا واقع در استان خوزستان مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع اعتراضی زدند.
این تجمع در اعتراض به عدم پرداخت ۹ ماه حقوق عقب مانده کارگران شکل گرفت.

هفته گذشته شهردار آبژدان اندیکا اعلام کرد: از زمان مصوبه مجلس و تقسیم ارزش افزوده براساس جمعیت شهرها ، برخی از شهرداری های کوچک از جمله آبژدان با کاهش چشمگیر اعتبار ارزش افزوده مواجه شده اند.

شهرداری آبژدان ۵۵نفر نیرو دارد. شهردار برای باز کردن ریشه مشکلات ار خود اعلام کرد: حدود ۳۵میلیارد ریال بدهی ازدوره گذشته روی دوش این شهرداری باقی مانده و باعث شده تا مشکلاتی برای این شهرداری به ارث برسد.

توضیحات: شهر آبژدان یکی از شهرهای شهرستان اندیکا محسوب می شود که در بخش آبژدان قرار دارد، این بخش با جمعیتی بیش از ۲۳هزار نفر از بخش های تابعه شهرستان اندیکا محسوب می شود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود