ادامه تجمع و اعتراضات در ۹ بهمن ۹۶

0

ادامه تجمع و اعتراضات در ۹ بهمن ۹۶
بروجرد-
اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری بروجرد
روز دوشنبه ۹ بهمن‌ ماه ۹۶، کارگران شهرداری بروجرد که چند روز است در اعتراض به پرداخت نشدن ۱سال حقوق خود دست به اعتصاب زده‌اند؛ مقابل شهرداری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند.

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری بروجرد

بجستان- اعتصاب بازاریان بجستان در استان خراسان رضوی
بازاریان شهرستان بجستان در استان خراسان رضوی در اعتراض به وضع نامناسب معیشتی دست به اعتراض و اعتصاب سراسری زدند.
بازاریان بجستان امروز ۹ بهمن ماه ۹۶، در اقدامی بی سابقه با بستن مغازه های خود دست به اعتصاب زدند و خواستار حذف بازار روز یا اجرای سریع مصوبه شورای شهر مبنی بر جابجایی بازار روز بجستان از سه شنبه به جمعه شدند.

اعتصاب بازاریان بجستان در استان خراسان رضوی

سرپل ذهاب- تجمع اعتراضی‌ ساکنان مسکن مهر سرپل ذهاب در محوطه فرمانداری
روز دوشنبه ۹ بهمن ماه ۹۶، جمعی از ساکنان مسکن مهر سرپل ذهاب در محوطه فرمانداری سرپل ذهاب که بعد ۸۰ روز بلاتکلیف هستند و کسی پاسخگوی بیمه واحدهایشان نیست در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت بیمه های منازلشان تجمع کردند و خواهان شفافیت قرارداد بیمه واحدهایشان بودند.

تجمع اعتراضی‌ ساکنان مسکن مهر سرپل ذهاب در محوطه فرمانداری

استان فارس- تجمع اعتراضی دانشجویان حقوق استان فارس
دوشنبه ۹ بهمن دانشجویان حقوق استان فارس در اعتراض تجمع کرده و نسبت به تبعیض موجود و عدم استخدام دانشجویان وکالت اعتراض کردند

تجمع اعتراضی دانشجویان حقوق استان فارس

بروجرد- اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری بروجرد

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود